czwartek, 27 lutego 2014

GlusterFS - krótki opis + przykład.

Coraz bardziej rozbudowane usługi i aplikacje wymagają zwykle sychronizacji pewnych elementów miedzy serwerami. W miarę małych środowiskach jest to proste. Możemy wpiąć sobie po iscsi lub fc zasób macierzowy, udostępnić go wszystkim nodom i po sprawie. Rzecz komplikuje się gdy nie chcemy, lub też nie możemy rozwiązać sytuacji w ten sposób. Jakie alternatywy znajdujemy, aby zrobić wspólny zasób dla wielu serwerów? NFS? Rsync? A gdyby tak połączyć obie te techniki, dodatkowo dać możliwość budowy wirtualnych raidów składających z zasobów udostępnianych z samych serwerów? Takie możliwości ma zaoferować GlusterFS.